Uudised

Brexiti mõjud registreeritud intellektuaalomandile Suurbritannias

Pärast Boris Johnsoni võimuletulekut Suurbritannias on tugevnenud ootused, et Brexit leiab aset juba sel sügisel, 31. oktoobril 2019 (“Brexiti päev”). Millised on aga mõjud kaubamärkide, patentide jm. intellektuaalomandi omanikele pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust?

Valitsus töötab seadusandluse kallal, mis puudutab edasisi samme seoses intellektuaalse omandiga Suurbritannia territooriumil.

Euroopa Liidu kaubamärgid ja disainid

Kõik registreeritud Euroopa Liidu (EL) kaubamärgid ja disainid kantakse Suurbritannia registrisse ilma, et omanikele kaasneks sellega kulusid. Õigused saavad olema samad, mis teistel siseriiklikel taotlustel. Samuti jäävad samaks kõik taotlustega seotud kuupäevad. Kui kaubamärgi või disaini omanik ei soovi siseriiklikke õigusi Suurbritannias, on tal õigus nendest loobuda. Oluline on, et soovi korral oleksid õigused registreeritud nii Suurbritannias kui EL-is eraldi.

Rahvusvahelised kaubamärgid

Need rahvusvahelised kaubamärgid ja disainid, millel on märgitud EL, kantakse Suurbritannia registrisse. Neist saavad rahvusvahelisest registreeringust eraldiseisvad siseriiklikud kaubamärgid või disainid.

Kaubamärgi kasutamine

EL kaubamärkidel ja rahvusvahelistel kaubamärkidel, kus on EL märgitud, hakkab Brexiti päevast alates kehtima toetatud 5- aastane kasutamise periood. See tähendab, et kui märki ei kasutada 5 aasta jooksul küll Suurbritannias, kuid kasutatakse mõnes teises EL riigis, loetakse seda ka Suurbritannia siseriikliku kaubamärgi kasutamiseks.

Euroopa Liidu kaubamärgi ja disaini taotlused

Pooleli olevad disaini ja kaubamärgi taotlused peab uuesti esitama, kui kaitse Suurbritannias on oluline. Taotluse esitamisega kaasnevad samad kulutused, mis kaasnevad Suurbritannias kaubamärgi või disaini taotluse esitamisega.

Suurbritannia patendiamet kinnitas, et tunnustab 9 kuu jooksul lahkumise päevast kõiki  taotluse esitamise kuupäevi ning prioriteedi- ja Suurbritannia vanemusnõudeid vastavates EL disainide või kaubamärgi taotlustes.

Muud kokkulepped (Agreements)

Kui leping sisaldab sõna EL või EU (European Union), tuleb vastavalt konkreetsele lepingule vaadata, kas samad õigused jätkuvad ka väljaspool liitu. Seetõttu soovitatakse kõik antud sõnaühendit sisaldavad lepingud terava pilguga üle vaadata.

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendusega seotud õigused

Kõik registreerimata disainid säilitavad liidust lahkumise hetkel samad õigused, mis neil olid enne. Registreerimata disainid, mis avaldatakse lahkumise järgselt, Suurbritannias ei kehti. Suurbritannias kehtib mõnevõrra erinev seadusandlus seoses registreerimata disaini õigustega.

Pikenduslõivud 

Nii Euroopa Liidu kui rahvusvaheliste taotluste puhul tuleb pikenduslõivud Suurbritannias eraldi tasuda.

Patendid

Euroopa patendid on jõustatud teiste kokkulepete alusel (European Patent Cooperation ehk EPC), mistõttu Brexit neid ei mõjuta. Kuna EPC liikmeks olemine ei eelda EL liikmesriigiks olemist, jätkab Suurbritannia EPC liikmena ka pärast Brexitit.

Suurbritannias asuvad Euroopa patendivolinikud saavad endiselt õiguse esitada taotlusi Euroopa Patendiametis.

Allikas

Tagasi

KÄOSAARE patendivolinikud pakuvad IP Scan ja ...

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on juba mitmendat aastat vahendanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele intellektuaalomandi registreerimise...

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...