Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Kaubamärk on iga tähis, mis aitab tarbijal eristada ühe ettevõtja toodet ja teenust teiste ettevõtjate omadest. Eristuv ja meeldejääv kaubamärk võib anda suure eelise tihedas konkurentsis tarbija tähelepanu eest. Kaubamärk on sageli ettevõtja kõige väärtuslikumaks varaks, mis vajab õiguskaitset. Kaubamärkide valdkonna teenuste alla kuuluvad muuhulgas:

  • Kliendi nõustamine kaubamärgi valikul ja õiguskaitse ulatuse määratlemisel (territoorium, kaubad/teenused), kaubamärgiotsingud, hinnangud kaubamärgi registreeritavusele
  • Kaubamärkide registreerimine Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt
  • Kaubamärgiõiguste võõrandamise ja kasutamise lepingute koostamine
  • Muudatuste tegemine kaubamärgiregistrites ja muudatusteks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine
  • Õiguskaitse kehtivuse pikendamine
  • Kaubamärgiportfelli haldamine
  • Kaubamärgiõiguste jälgimine eksitavalt sarnaste kaubamärkide registreerimise ennetamiseks
  • Kliendi esindamine kaubamärgivaidlustes nii kaubamärgi registreerimisel kui ka kaubamärgirikkujate vastu