Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Товарный знак — это любое обозначение, помогающее потребителям отличить товары и услуги одного предприятия от других. Отличающийся и запоминающийся товарный знак может дать большие преимущества в условиях жесткой конкуренции за внимание потребителя. Часто товарный знак является самой ценной собственностью предприятия, нуждающейся в правовой защите.

Наши услуги в сфере товарных знаков включают:

  • Консультации по выбору товарного знака и определению объема правовой защиты (территория, товары/услуги), поиски товарных знаков, оценка регистрируемости товарного знака;
  • Регистрация товарных знаков в Эстонии, ЕС и по всему миру
  • Составление контрактов по отчуждению и использованию товарных знаков
  • Осуществление изменений в реестре товарных знаков, подготовление документации, необходимой для изменений
  • Продление срока действия правовой защиты
  • Управление портфелем товарных знаков
  • Мониторинг прав на товарные знаки для предотвращения регистрации сходных до степени смешения знаков
  • Представительство в спорах, как при регистрации товарных знаков, так и в отношении нарушителей