Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

В настоящее время успех продукта во многом зависит от того, имеет ли он новый и привлекательный внешний вид. Поэтому предприятия тратят все большие и большие средства на развитие внешнего вида продукта и его упаковки. Продукт, имеющий новый внешний вид или форму упаковки, может быть защищен регистрацией промышленного образца.

Считаем себя опытным и надежным партнером в обеспечении всесторонней защиты дизайна. Наши услуги в области дизайна включают в себя:

  • Поиски новизны дизайна
  • Регистрация дизайнов в Эстонии, Европейском Союзе и за рубежом, в том числе содействие при подготовке и обработке изображений дизайнов, являющихся корректными с точки зрения правовой защиты
  • Консультации по созданию и использованию дизайнов, подготовка и рассмотрение договоров
  • Представительство в спорах в отношении правовой охраны дизайнов