Patendibüroo Käosaar & Co on asutatud 1992. aastal ja on üks vanematest Eestis tegutsevatest patendibüroodest.Päeva patent:

 

Meetod kassi lõbustamiseks 

US5443036

Et kass liiga laisaks ei muutuks, on kaks USA leiutajat loonud seade, mille abil ka kõige mugavam kass ennast diivanilt püsti ajab. Leiutise põhielement on laserkiir, mis püüab kassi tähelepanu ja lausa kutsub ennast püüdma.

.  


 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KODUSAHVER + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KODUSAHVER + kuju' ja 'SAHVER' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine: sõna 'alko' ei ole keelekasutuses tavapärane klassi 35 (jae- ja hulgimüügiteenused) kuuluvate teenuste osas
  Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse meie kliendi kasuks leides, et kaubamärgid 'Alko + kuju' ja 'R-ALKO + kuju' on äravahetamiseni sarnased tähised.
 
 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KORO + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KORO + kuju' ja 'KARA' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine Domeenivaidluste Komisjonis domeeninime mass.ee vaidluses
  Domeenivaidluste Komisjon leidis, et meie kliendi domeeninime mass.ee üleandmiseks nõude esitajale on põhjendamatu, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kaubamärkide parodeerimisest Jaapani näitel
  Kaubamärkide parodeerimist puudutav seadusandlus on hägune enamikus riikides. Enamasti jääb selgusetuks, kuhu tõmmata piir nalja tegemise ja tegeliku kasutamise vahel.
 
 
  Kohus keeldus registreerimast kaubamärki ‘LADY GAGA’
  Täpsemalt puudutas keeldumine registreerimist klassis 9 (heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid, heli või kujutise salvestamine jm.).
 
 
  Rootsi valitsus tegi ettepaneku inglise keelsete patentide avaldamiseks
  Kasvav tõlkimiste hind on pannud rootslased kaaluma varianti, kus tulevikus on patenditaotlustel lubatud inglise keelne nõudlus. Rootsi keelne patenditaotlus loodetakse muuta informatiivseks avalikuks dokumendiks, samas kui seaduslikult on kehtiv inglise keelne variant.
 
 
  Registreeriti kaubamärk “Tokyo 2020”
  2012. aasta jaanuaris esitati taotlus kaubamärgile “Tokyo 2020”. Taotlus on esitatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt ning katab kõiki klasse.