Kogemus

Kaubamärgi PARTNERKAART registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine

Patendiamet jõudis kaubamärgi ekspertiisi käigus seisukohale, et tähis PARTNERKAART ei ole registreeritav, põhjendades keeldumist sellega, et kaubamärgil puudub eristusvõime ja see on kirjeldav taotluses märgitud kaupade ja teenuste suhtes. Esindasime kaubamärgitaotlejat AS Tallinna Kaubamaja apellatsioonikomisjonis, vaidluses Patendiametiga. Apellatsioonikomisjoni otsuse kohaselt tühistati  Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus ning  PARTNERKAART hinnati registreeritavaks tähiseks.

Tagasi

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärg...

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus...

Ukraina päritolu maiustuste kaubamärgi ROSHEN...

Kaitsesime kliendi Noires HA kaubamärki ROSHEN kaubamärgivaidluses. Vaidlustaja väitis, et meie kliendi kaubamärk ROSHEN on segiaetavalt sarnane...