Kogemus

Ehituskaupluste keti BAUHOF kaubamärgi kaitsmine

Käosaar esindas Bauhof Group AS-i kaubamärgi ‘BAUHOF’ registreerimisel. Kaubamärgi BAUHOF vaidlustas kliendi konkurent oma varasema kaubamärgi ‘BAUHAUS’ alusel, kes leidis, et kaubamärgid ‘BAUHOF’ ja ‘BAUHAUS’ on äravahetamiseni sarnased. Meie klient võitis vaidluse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja sellele järgnenud kohtuvaidlused. Kohtud asusid seisukohale, et võrreldavate kaubamärkide näol tegemist piisavalt erinevate kaubamärkidega ja tarbija neid segi ei aja.

Otsus on kättesaadav siit

Tagasi

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärg...

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus...

Kaubamärgi PARTNERKAART registreerimisest kee...

Patendiamet jõudis kaubamärgi ekspertiisi käigus seisukohale, et tähis PARTNERKAART ei ole registreeritav, põhjendades keeldumist sellega, et kaubamärgil puudub...

Ukraina päritolu maiustuste kaubamärgi ROSHEN...

Kaitsesime kliendi Noires HA kaubamärki ROSHEN kaubamärgivaidluses. Vaidlustaja väitis, et meie kliendi kaubamärk ROSHEN on segiaetavalt sarnane...