Kogemus

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärgi registreerimisest keeldumise

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest,...

Kaubamärgi PARTNERKAART registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine

Patendiamet jõudis kaubamärgi ekspertiisi käigus seisukohale, et tähis PARTNERKAART ei ole registreeritav, põhjendades keeldumist sellega, et kaubamärgil puudub eristusvõime ja...

Ukraina päritolu maiustuste kaubamärgi ROSHEN edukas kaitsmine kaubamärgivaidluses

Kaitsesime kliendi Noires HA kaubamärki ROSHEN kaubamärgivaidluses. Vaidlustaja väitis, et meie kliendi kaubamärk ROSHEN on segiaetavalt sarnane vaidlustaja varasemate...

Soome alkoholikaupluste keti Alko esindamine sarnaste kaubamärkide vaidlustamisel

Käosaar on esindanud edukalt Soome alkoholikaupluste ketti Alko Inc. mitmetes vaidlustes Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, Harju Maakohtus ning Tallinna Ringkonnakohtus. Erinevad...

Ehituskaupluste keti BAUHOF kaubamärgi kaitsmine

Käosaar esindas Bauhof Group AS-i kaubamärgi ‘BAUHOF’ registreerimisel. Kaubamärgi BAUHOF vaidlustas kliendi konkurent oma varasema kaubamärgi ‘BAUHAUS’ alusel, kes...

Geneeriliste ravimite tootja esindamine kohtus patendi tühistamisel

Käosaar esindas rahvusvahelist geneeriliste ravimite tootjat patendi tühistamise kohtuvaidluses. Kohtuasi lõppes poolte kokkuleppel, mille kohaselt patendiomanik loobus patendist.

Lehekülg 1 - 212