Patendibüroo Käosaar & Co on asutatud 1992. aastal ja on üks vanematest Eestis tegutsevatest patendibüroodest.Päeva patent:

 

Puugieemaldaja EP08211571

Ilusat suve kipuvad varjutama tüütud putukad. Ühe suurima nuhtluse- puugi- eemaldamiseks on välja mõeldud see seade.

l.  


 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KODUSAHVER + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KODUSAHVER + kuju' ja 'SAHVER' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine: sõna 'alko' ei ole keelekasutuses tavapärane klassi 35 (jae- ja hulgimüügiteenused) kuuluvate teenuste osas
  Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse meie kliendi kasuks leides, et kaubamärgid 'Alko + kuju' ja 'R-ALKO + kuju' on äravahetamiseni sarnased tähised.
 
 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KORO + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KORO + kuju' ja 'KARA' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine Domeenivaidluste Komisjonis domeeninime mass.ee vaidluses
  Domeenivaidluste Komisjon leidis, et meie kliendi domeeninime mass.ee üleandmiseks nõude esitajale on põhjendamatu, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Ulatusliku operatsiooni käigus tabati sadakond söögi ja joogi võltsijat
  Haarang viidi läbi erinevates riikides üle maailma, kaasa arvatud Suurbritannias ja USA-s. Leiti ligi 430 000 võltsjooki ning 1200 tonni võltssööki ning vahistati 96 inimest.
 
 
  Iisraelis taotleti ekspertiisi kiirendamist leiutaja kõrge ea tõttu
  Iisraeli patendiseaduse kohaselt on võimalik mõjuva põhjuse korral taotleda patenditaotluse menetluse kiirendamist. Selleks tuleb tasuda riigilõiv ning veenvalt põhjendada, miks seda soovitakse.
 
 
  Norras vaidlustati kaubamärk Alfred Nobel
  Norras tehti avaldus kaubamärgi Alfred Nobel registreerimiseks. See aga polnud sugugi meeltmööda Nobeli fondile, kes otsustas registreeringu vaidlustada.
 
 
  Kaubamärkide parodeerimisest Jaapani näitel
  Kaubamärkide parodeerimist puudutav seadusandlus on hägune enamikus riikides. Enamasti jääb selgusetuks, kuhu tõmmata piir nalja tegemise ja tegeliku kasutamise vahel.