Patendibüroo Käosaar & Co on asutatud 1992. aastal ja on üks vanematest Eestis tegutsevatest patendibüroodest.Päeva patent:

 

Seade lindude vaatlemiseks ja kuulamiseks  

US 5168830

Käesolev leiutis võimaldab lisaks lindude vaatlemisele neid ka kuulata. Linnumajja on paigaldatud mikrofon, mis ühendatud kõlaritega. Kõlarid võib asetada endale sobivasse kohta ning seeläbi jõuab linnulaul igale poole, kasvõi otse sinu elutuppa! 

.  


 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KODUSAHVER + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KODUSAHVER + kuju' ja 'SAHVER' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine: sõna 'alko' ei ole keelekasutuses tavapärane klassi 35 (jae- ja hulgimüügiteenused) kuuluvate teenuste osas
  Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse meie kliendi kasuks leides, et kaubamärgid 'Alko + kuju' ja 'R-ALKO + kuju' on äravahetamiseni sarnased tähised.
 
 
  Kliendi edukas esindamine kaubamärgi „KORO + kuju“ vaidluses
  Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid 'KORO + kuju' ja 'KARA' ei ole äravahetamiseni sarnased tähised, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Kliendi edukas esindamine Domeenivaidluste Komisjonis domeeninime mass.ee vaidluses
  Domeenivaidluste Komisjon leidis, et meie kliendi domeeninime mass.ee üleandmiseks nõude esitajale on põhjendamatu, mistõttu jäeti meie kliendi vastu esitatud vaidlustusavaldus rahuldamata.
 
 
  Iisraelis taotleti ekspertiisi kiirendamist leiutaja kõrge ea tõttu
  Iisraeli patendiseaduse kohaselt on võimalik mõjuva põhjuse korral taotleda patenditaotluse menetluse kiirendamist. Selleks tuleb tasuda riigilõiv ning veenvalt põhjendada, miks seda soovitakse.
 
 
  Norras vaidlustati kaubamärk Alfred Nobel
  Norras tehti avaldus kaubamärgi Alfred Nobel registreerimiseks. See aga polnud sugugi meeltmööda Nobeli fondile, kes otsustas registreeringu vaidlustada.
 
 
  Kaubamärkide parodeerimisest Jaapani näitel
  Kaubamärkide parodeerimist puudutav seadusandlus on hägune enamikus riikides. Enamasti jääb selgusetuks, kuhu tõmmata piir nalja tegemise ja tegeliku kasutamise vahel.
 
 
  Kohus keeldus registreerimast kaubamärki ‘LADY GAGA’
  Täpsemalt puudutas keeldumine registreerimist klassis 9 (heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid, heli või kujutise salvestamine jm.).